Bài viết Blog gần đây

 • WoW Classic gives older players who are looking for nostalgia a chance to return to this most successful MMORPG and start a journey of adventure: they can experience the most original landscape of World of Warcraft in 2004, before new races emerge and the environment is changed. . For those players ...
Xem tất cả

Cố nhân như khói như sương!


 • Mỗi lần nhắc đến hai từ "Cố nhân", chưa khi nào tôi thôi cảm giác bùi ngùi. Cố nhân nghĩa người đã cũ, nghĩa là người của hôm qua rồi. 

  Hôm qua bình an hay giông bão, hôm qua hạnh phúc hay bẽ bàng, hôm qua ấm êm hay vỡ vụn, thì không phải hôm qua đã trở thành một miền ký ức tươi đẹp hay sao?!

  Cố nhân như khói như sương rồi, cố nhân điệp điệp trùng trùng mơ hồ ảo mộng rồi, mà nhìn đâu cũng thương, mà nghĩ gì cũng nhớ.

  Không phải hôm qua cố nhân cười, ta còn như say như ngây đấy ư?

  Không phải hôm qua cố nhân khóc, ta còn xa xót đỏ hoe đôi mắt đấy ư?

  Không phải hôm qua được tay trong tay với cố nhân, ta đã nghĩ chỉ chừng ấy thôi đã đầy đặn kiếp người đấy ư?

  Không phải hôm qua còn cố nhân trong giấc chiêm bao này, ta đã nghĩ vĩnh viễn mùa xuân đã ở lại đấy ư?

  Tiếc rằng, hợp tan như gió mưa, rủi may như chớp mắt.

  Mới còn đó mà mất đó, mới là người của ta đó đã thành xa lạ đó, mới ngồi cạnh đây đã đứng dậy đi rồi, mới nói nói cười cười đó đã thành vô thanh vô ảnh rồi.

  Để lại trong ta nhung nhớ xiết bao!

  Tạ từ này, biệt ly này, biết lúc nào tương ngộ.

   

  Cố nhân như khói sương - Ngô Nguyệt Hữu

No Stickers to Show

X