Bài viết Blog gần đây

  • Incursion helps you to hunt down Atzoatl, a traditional Vaal treasure temple. To show its location, you should return to its construction on time. It requires you to find a different NPC Alva Valai, who'll promptly post you back to a random room from the temple. There, you will get enough time (just...
Xem tất cả

Cô gái bị người yêu 'vung dao' đâm tới tấp đến chết trên phố!

  • Cô gái bị người yêu 'vung dao' đâm tới tấp đến chết trên phố! 

    Mới đây, một nam thanh niên cuồng ghen đã đâm chết 'người yêu' mình khi đang chạy xe trên cao tốc thành phố. Khi biết cô ấy đã chết, nam thanh niên nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát nhằm chốn tội.

    Xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/30PkHma