• 1 thành viên dẫn dắt bởi Nguyễn Quốc Huy
    Trịnh Công Sơn được coi như một trong những nhạc sĩ lớn nhất của Tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến. Hiện nay chưa có thống kê về số tác phẩm để lại của ông (ước đoán con...  xem thêm
  • 7 thành viên dẫn dắt bởi Minh Hằng
    Cùng chia sẻ những khoảnh vui vẻ để tạo niềm vui cho bạn và những người khác.
  • 2 thành viên dẫn dắt bởi Nguyễn Quốc Huy
    Những người Hải Dương sống và làm việc tại HCM