Quyền Riêng tư 

Cảm ơn bạn đã sử dụng Bivbo! Chúng tôi đã viết về chính sách này để giúp bạn hiểu hơn về những thông tin chúng tôi thu thập, chúng tôi sử dụng nó như thế nào và bạn có những lựa chọn gì. Bởi vì chúng tôi là một công ty Internet một số khái niệm ở đây mang tính kỹ thuật, nhưng chúng tôi đã cố gắng tốt nhất để giải thích mọi thứ theo một cách đơn giản và rõ ràng. Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi và ý kiến ​​của bạn về chính sách này. 

I. Chúng tôi thu thập thông tin như thế nào? 

Chúng tôi thu thập thông tin theo hai cách: 

1. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi có được nó. 

Khi bạn đăng ký sử dụng sản phẩm của chúng tôi bạn tự nguyện cung cấp thông tin nhất định. Điều này có thể bao gồm hồ sơ của bạn bình luận hình ảnh, sở thích, địa chỉ email bạn sử dụng để đăng ký, và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng Bivbo trên thiết bị di động của bạn, bạn cũng có thể chọn để cung cấp cho chúng dữ liệu về vị trí của bạn. Bạn cũng có thể cho phép chúng tôi truy cập thông tin của bạn trong các dịch vụ khác. Ví dụ, bạn có thể liên kết tài khoản Facebook của bạn hoặc Twitter của bạn, cho phép chúng tôi có được thông tin từ tài khoản (ví dụ, bạn bè hoặc địa chỉ liên lạc của bạn). Thông tin chúng tôi nhận được từ các dịch vụ này thường phụ thuộc vào các thiết lập của bạn hoặc chính sách riêng tư của họ, vì vậy hãy chắc chắn đã kiểm tra chúng. 

2. Chúng tôi cũng nhận được thông tin kỹ thuật khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi hoặc sử dụng các trang web, các ứng dụng hoặc các tính năng khác của trang web này. 

 Ngày nay, bất cứ khi nào bạn sử dụng một trang web, dịch vụ ứng dụng Internet di động khác, một số thông tin đã hầu như luôn luôn được tạo ra và ghi lại tự động. Điều này cũng đúng khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Dưới đây là một số loại thông tin chúng tôi thu thập: 

a. Dữ liệuđăng nhập. Khi bạn sử dụng trang web này, hoặc đi đến một trang web hay một ứng dụng có tính năng (thích chúng tôi "Chia sẻ chúng tôi"), các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin ( "dữ liệu đăng nhập"), bao gồm cả thông tin mà trình duyệt của bạn gửi đi mỗi khi bạn truy cập một trang web hoặc ứng dụng gửi điện thoại di động của bạn trong khi bạn đang sử dụng nó. Việc ghi dữ liệu có thể bao gồm địa chỉ giao thức Internet của địa chỉ của trang mà bạn truy cập đó là trên trang web này, loại trình duyệt và các thiết lập, ngày và thời gian yêu cầu của bạn, bạn sử dụng trang web này thế nào và dữ liệu cookie.

b. Dữ liệu Cookie. Tùy thuộc vào cách bạn đang truy cập vào các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng "cookies" (một tập tin văn bản nhỏ được gửi từ máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chỉ cho tài khoản của bạn hoặc trình duyệt của bạn), hoặc công nghệ tương tự để ghi lại dữ liệu đăng nhập. Khi chúng tôi sử dụng các tập tin cookie, chúng tôi có thể sử dụng "phiên" cookies (cho đến khi bạn đóng trình duyệt của bạn) hoặc cookies "dai dẳng" (cho đến khi bạn hoặc trình duyệt của bạn xóa chúng). Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ tuỳ chọn ngôn ngữ của bạn hoặc cài đặt khác, do đó bạn không cần phải cài đặt chúng một lần nữa mỗi khi bạn truy cập trang này. Một số cookie mà chúng tôi sử dụng kết hợp với tài khoản của bạn (bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi), và cookie khác. 

c. Thiết bị kết nối. Bên cạnh dữ liệu nhật ký, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các thiết bị bạn đang sử dụng trên trang web này, bao gồm cả tên của các loại thiết bị, hệ điều hành bạn đang sử dụng, cài đặt thiết bị, nhận dạng thiết bị độc đáo, và các dữ liệu lỗi. Cho dù chúng tôi thu thập được một số hoặc tất cả các thông tin này thường phụ thuộc vào loại thiết bị bạn đang sử dụng và việc sử dụng và cài đặt của bạn. Ví dụ, các loại thông tin khác nhau có sẵn phụ thuộc vào việc bạn đang sử dụng một máy Mac hoặc PC, hoặc một điện thoại iPhone hoặc Android. Để tìm hiểu thêm thông tin về thiết bị của bạn có sẵn phù hợp với chúng tôi, xin vui lòng kiểm tra các chính sách của nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà cung cấp phần mềm. 

II. Chúng tôi sử dụng những thông tin chúng tôi thu thập như thế nào? 

1. Chúng tôi sử dụng những thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp các sản phẩm của chúng tôi tới bạn và làm cho chúng tốt hơn, để phát triển sản phẩm mới, và để bảo vệ người dùng của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thấy các báo cáo đăng nhập  bởi người dùng sử dụng thường xuyên hai phiên bản khác nhau của một sản phẩm, có thể giúp chúng tôi hiểu được phiên bản nào là tốt hơn. chúng tôi cũng sử dụng những thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn với các nội dung, bao gồm: 

a. nội dung gợi ý mà bạn có thể muốn. Ví dụ, nếu bạn đã chỉ ra rằng bạn đang quan tâm đến việc nấu ăn, hoặc truy cập vào trang web của công thức nấu ăn từ trang web này, chúng tôi có thể đề nghị thực phẩm nội dung liên quan, hoặc những người mà chúng tôi nghĩ bạn có thể muốn; 

b. Quảng cáo hiển thị bạn có thể quan tâm. 

2. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin chúng tôi thu thập để: 

a. Gửi thông tin cập nhật cho bạn (chẳng hạn như khi có một hoạt động nhất định, chẳng hạn như khi có một chia sẻ hay bình luận), bản tin, tài liệu tiếp thị và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Ví dụ, tùy thuộc vào các thiết lập gửi email của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin cập nhật hàng tuần bao gồm bài viết, bạn có thể muốn. Bạn có thể quyết định ngừng nhận bản cập nhật bằng cách cập nhật cài đặt tài khoản của bạn (hoặc các thiết lập khác mà qua đó chúng tôi có thể cung cấp). 

b. Giúp bạn bè của bạn và những người khác trong danh bạ của bạn tìm thấy bạn trên trang web này. Ví dụ, nếu bạn đăng ký sử dụng tài khoản Facebook của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn tìm bạn bè Facebook của bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web này khi họ lần đầu tiên đăng ký. Hoặc chúng tôi có thể cho mọi người tìm kiếm tài khoản của bạn bằng cách sử dụng địa chỉ email của bạn. 

c. Ứng phó với câu hỏi hoặc ý kiến ​​của bạn. 

Thông tin chúng tôi thu thập có thể là "thông tin cá nhân" (có nghĩa là nó có thể được sử dụng để xác định bạn là một người duy nhất cụ thể) hoặc "không nhận dạng cá nhân" (có nghĩa là nó không thể được sử dụng để xác định bạn là ai). 

3. Xem bạn có những lựa chọn nào về thông tin cá nhân của bạn? 

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn sự lựa chọn đơn giản và có ý nghĩa đối với thông tin của bạn. Nếu bạn có một tài khoản, nhiều sự lựa chọn trong số các tùy chọn mà bạn có ở đây được xây dựng trực tiếp vào sản phẩm hoặc cài đặt tài khoản của bạn. Ví dụ, bạn có thể: 

a. Truy cập và thay đổi thông tin trong hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào. 

b. Liên kết hoặc bỏ liên kết tài khoản của bạn từ một tài khoản trên một dịch vụ (ví dụ như Facebook hay Twitter). Đối với một số dịch vụ (như Facebook), bạn cũng có thể chọn hoặc không công bố hoạt động của bạn trên các dịch vụ. 

c. Xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. 

4. Bạn có thể chọn các tùy chọn có sẵn cho bạn thông qua các thiết bị hoặc phần mềm bạn sử dụng để truy cập vào trang web này. Thí dụ: 

a. Trình duyệt bạn sử dụng có thể cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát các tập tin cookie hoặc các loại dữ liệu lưu trữ tại địa phương. 

b. thiết bị di động của bạn có thể cung cấp cho bạn sự lựa chọn khoảng cách và thời tiết, địa điểm hoặc các dữ liệu khác được chia sẻ với chúng tôi. 

Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn này, vui lòng xem thông tin được cung cấp bởi các nhà cung cấp các thiết bị hoặc phần mềm. 

5. Chúng tôi chia sẻ những thông tin chúng tôi thu thập như thế nào? 

Những người sử dụng trang web này để tìm nguồn cảm hứng của họ, làm cho họ trở thành hiện thực, và truyền cảm hứng cho những người khác trong quá trình này. Khi bạn gửi một bản cập nhật công khai, bất cứ ai có thể xem chúng. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi trang thông tin tiểu sử mà bất cứ ai có thể xem. Các trường hợp hạn chế khác, nơi chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn bao gồm: 

a. Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin với các dịch vụ khác (chẳng hạn như Facebook hay Twitter) khi bạn liên kết đến tài khoản của bạn với các dịch vụ hoặc xuất bản các hoạt động của bạn với họ. Ví dụ, bạn có thể chọn để xuất bản bài viết của bạn trên Facebook hoặc Twitter. 

b. Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ luật pháp, các quy định hoặc yêu cầu của pháp luật; để bảo vệ sự an toàn, quyền và tài sản của cộng đồng, bất kỳ người nào; hoặc để phát hiện, ngăn chặn, hoặc xử lý gian lận, an ninh hoặc các vấn đề kỹ thuật. 

c. Chúng tôi có thể tham gia vào một vụ sáp nhập, mua lại, phá sản, giải thể, tổ chức lại, hoặc giao dịch tương tự hoặc các thủ tục liên quan đến việc chuyển giao thông tin được mô tả trong cuốn sách này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc chứng thực cá nhân với các đối tác của chúng tôi hoặc những người khác. 

III. Chính sách của chúng tôi cho trẻ em 

Chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết rằng con của bạn đã cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

IV. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này như thế nào? 

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này theo thời gian, và nếu chúng tôi thay đổi chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào trên trang này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý với các chính sách sửa đổi. Nếu những thay đổi là đáng kể, chúng tôi có thể cung cấp một thông báo nổi bật hơn hoặc có sự đồng ý của bạn theo yêu cầu của pháp luật.