Duyệt thành viên

 • Người Không Mang Họ Ngay xưa tôi rất thích phim "Người không mang họ" do diễn viên Lý hùng đóng nên tôi lấy tên này, mọi người đừng hỏi vì sao nữa nhé. Rất vui được tham gia bivbo và mong mọi người giúp đỡ đưa đường chỉ lối. Cám ơn mọi người trước.
  Ngày 19 tháng 12 năm 2016

 • Jones Tran Like I said I like everything #coconut this is a must try
  Ngày 06 tháng 08 năm 2017

 • Nhí Xấu Xí Tình bạn ngộ lắm, đến từ từ mà đi thì nhanh chóng... nhiều lúc cũng không hiểu, thôi thì ai muốn ở lại thì mình giữ, muốn đi thì mình không ngăn... ...thực tế cho thấy khi lớn lên rồi, bạn thật sự cũng chỉ vài người nhưng lại là những người có thể ra vào biển lửa cùng mình... ...cũng có những tình bạn dựa trên quan hệ công việc, khi hết việc đột nhiên nhận ra hết tình, cho nên có những người bây giờ hỏi "là bạn thân hả?" Mình cũng không biết nên gật hay lắc vì bỏ nhau thì không nhưng thân thì cũng chẳng còn... bạn giận hay vì bạn không còn quan tâm tôi??? Tôi cũng không hiểu được... bởi mới nói thời gian là cái phễu chắt lọc hay nhất... P/S: stt dành cho những người bạn tôi không bao giờ muốn mất, không dành cho những người bạn lẽ ra nên mất từ lâu :))
  Ngày 28 tháng 05 năm 2017

 • Арина Новохацкая Я здесь одна русская. Скажите!
  Ngày 02 tháng 08 năm 2017