Danh mục

Kiếm tiền thụ động với Bivbo

2. Kiếm tiền thụ động với Bivbo

Những nội dung mà bạn đã chia sẻ trên mạng xã hội Bivbo sẽ tồn tại mãi mãi cho tới khi bạn xóa chúng, với mỗi một lượt thích trên một bài viết (nội dung bạn chia sẻ có thể là hình ảnh, blog, video…) của bạn từ những thành viên khác trong mạng xã hội Bivbo bạn sẽ nhận được một BCoin, bạn có thể đổi BCoin thành tiền mặt (xem thêm tại mục 2.2 Quy đổi BCoin thành tiền mặt và mục 2.4 Giá trị quy đổi của BCoin), điều này đồng nghĩa với việc chúng sẽ giúp bạn kiếm tiền ngay cả khi bạn đang ngủ, nó là một khoản thu nhập thường xuyên và tăng dẫn theo thời gian.
Đây là một cách để Bivbo mang lại sự công bằng và quyền lợi cho mỗi người dùng mà từ trước tới nay các mạng xã hội khác đã không chia sẻ.

2.1 BCoin 

BCoin là một điểm tương ứng với một lượt thích hợp lệ trên một bài viết của một thành viên mạng xã hội bivbo.

 1BCoin = 1 lượt thích 

- Lượt thích là gì?

Lượt thích là hành động bình thường từ một thành viên trên mạng xã hội bivbo xuất phát từ những cảm xúc thực sự của người dùng sau khi xem nội dung của bạn và sau đó bấm vào nút "thích" để tương tác thể hiện cảm xúc của mình về nội dung mà người đó vừa xem.
- Lượt thích không hợp lệ là gì?
Nếu người dùng cố tình tạo ra nhiều tài khoản để tương tác nhằm làm tăng số lượt thích nội dung của mình thì nhứng lượt thích này là không hợp lệ.
Bằng những công cụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ phát hiện và xóa vình viễn những tài khoản được tạo ra để nằm mục đích tăng lượt thích không hợp lệ này.

- Số lượt thích nội dung của bạn

Để xem chi tiết số lượt thích nội dung của bạn, hãy bấm vào đây: Chi tiết số lượt thích của tôi

2.2 Quy đổi BCoin thành tiền mặt hoặc sử dụng BCoin

Mỗi bài viết có số BCoin từ 1000 trở lên sẽ được quyền quy đổi thành tiền mặt, BCoin chỉ được tính để quy đổi là chẵn một nghìn cho mỗi lần quy đổi tức là chỉ có thể quy đổi 1000Bcoin, 2000BCoin...Không được phép quy đổi 1500BCoin, 2200BCoin... thành tiền mặt.
Ngoài ra chúng tôi đang phát triển để bạn có thể sử dụng BCoin để Quy đổi thành các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà các thành viên khác bán trên Bivbo.

2.3 Yêu cầu quy đổi BCoin thành tiền mặt

Khi người dùng có yêu cầu quy đổi BCoin thành tiền mặt, hãy gửi yêu cầu quy đổi cho chúng tôi theo mẫu sau:

Yêu cầu quy đổi BCoin

Đề nghị quy đổi BCoin thành tiền cho tài khoản có địa chỉ email là:

 


2.4 Giá trị quy đổi của BCoin
Giá trị quy đổi của 1BCoin sẽ được điều chỉnh theo thời gian nhưng giá trị thấp nhất của 1BCoin sẽ là 1 VNĐ

Giá trị 1BCoin hiện tại là: 1BCoin = 1 VNĐ
 

Xem thêm

1. Giới thiệu


3. Quy định về việc đăng bài

4. Xử lý vi phạm