Danh mục

Quy định về việc đăng bài

3. Quy định về việc đăng bài

Bài viết được tham gia kiếm tiền là bài biết do người dùng tạo ra, không bị báo cáo là Vi phạm từ bất kì thành viên nào trên mạng xã hội bivbo.

Những bài viết sao chép hoặc chia sẻ từ những trang khác ngoài bivbo sẽ không được tham gia kiếm tiền.

Những bài viết có tính kích động, chia rẽ cộng đồng, những hình ảnh nhạy cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị xóa vĩnh viễn. Người dùng đăng những bài viết này sẽ bị chặn tài khoản 30 ngày.

Chúng tôi sẽ cập nhật, điều chỉnh nhưng quy định này để đảm bảo tính công bằng cho mọi người.

Xem thêm

1. Giới thiệu

2. Kiếm tiền thụ động với Bivbo

4. Xử lý vi phạm