Danh mục

Xử lý vi phạm

4. Xử lý vi phạm

Nếu vi phạm nhưng quy định tại mục 3. Quy định về việc đăng bài và những quy định khác trên mạng xã hội Bivbo, tài khoản người dùng sẽ bị chặn hoặc bị xóa vĩnh viên như sau:
- Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 60 ngày
- Vi phạm lần 2: Xóa tài khoản, chặn vĩnh viên địa chỉ email

Xem thêm

1. Giới thiệu

2. Kiếm tiền thụ động với Bivbo

3. Quy định về việc đăng bài