Khảo sát của Anh Tuyết

Đánh giá trò Pokemon Go?

Pokemon Go hiện đang rất hot, Bạn đánh giá thế nào về trò chơi Pokemon Go?
Hiện kết quả  |  Chia sẻ  |  Báo cáo  |  8 bình chọn  |  1.116 lượt xem