Khảo sát của Phùng Minh Ngọc

Thích nhẫn hiệu điện thoại nào

Nếu ai đó tặng bạn một chiếc điện thoại thông minh và cho họ chọn quyền lựa chọn, không quan trọng về giá tiền thì bạn sẽ chọn nhãn hiệu nào dưới đây.
Hiện kết quả  |  Chia sẻ  |  Báo cáo  |  6 bình chọn  |  1.097 lượt xem