Vũng Tàu
Vị trí trên Vinso
A:
B: Vũng Tàu

See on Google Maps