Secc Hotel, 33 Khu Phố Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
Vị trí trên Bivbo
A:
B: Secc Hotel, 33 Khu Phố Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

See on Google Maps