Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, Việt Nam
Vị trí trên Bivbo
A:
B: Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, Việt Nam

See on Google Maps