Châu Đốc
Vị trí trên Bivbo
A:
B: Châu Đốc

See on Google Maps